W poniedziałek 6 maja 2024 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady I zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Porządek obrad:

1. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Nowogrodu.

3. Wybór przewodniczącego rady.

4. Wybór wiceprzewodniczącego rady (wiceprzewodniczących)