Innovation Coach w Regionach: Podlasie - 23 maja 2024 r.

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Białystok, Ul. Poleska 89

Godzina: 11:00 – 14:00

  • Jak zaprojektować pomysł na innowację?
  • Czym i dla kogo jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki?
  • Jaka jest oferta dotacji dla przedsiębiorców z Podlasia?

Między innymi na te pytania odpowiemy podczas spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców: Innovation Coach na Podlasiu.

W czasie wydarzenia zaprezentujemy formy wsparcia, które są odpowiedzią na potrzeby polskich przedsiębiorców:

  • Przedstawicielka Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawi możliwości dofinansowania prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych ze środków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)
  • Zaprezentujemy ofertę i zasady usługi doradczej Innovation Coach skierowanej do firm, które zamierzają rozpocząć działalność innowacyjną i sfinansować ją ze środków unijnych.
  • Ekspertka branżowa doradzająca przedsiębiorcom omówi praktyczny przebieg coachingu innowacji, a absolwent projektu zaprezentuje jego efekty.
  • Prelegentka z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Białymstoku zapozna uczestników z ofertą dedykowaną podlaskim przedsiębiorcom.

 

Zapraszamy do Białegostoku!

Rejestracja: https://www.innovationcoach.pl/wydarzenie/121-innovation-coach-w-regionach-podlasie

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestnicy spotkania będą mogli wziąć udział w indywidualnych konsultacjach kwalifikujących do projektu.

 

Agenda wydarzenia:

10:30 – 11:00

Rejestracja/ kawa powitalna

11:00 – 11:05

Otwarcie spotkania

11:05 – 11:30

Oferta Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki dla przedsiębiorstw Aneta Szczepkowska, Naczelnik Wydziału Projektów Własnych, Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

11:30 – 12:00

Oferta i zasady usługi Innovation Coach Anna Sęk, Centrum Projektów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

12:00 – 12:30

Coaching innowacji w praktycedr inż. Urszula Kużelewska, Katedra Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych, Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka

12: 30 – 12:50

Efekty coachingu innowacji dla przedsiębiorców absolwent / absolwentka Innovation Coach

12:50 – 13:10

Oferta PIFE BiałystokJustyna Muszyńska, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku

13:10 – 14:00

Konsultacje dla przedsiębiorców / light lunch

14:00

Zakończenie spotkania

 

Zaprojektuj swoją pierwszą innowację z Innovation Coach.

Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Za jego wdrażanie odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN).

Innovation Coach to bezpłatna usługa doradcza dla przedsiębiorców, którzy poszukują pomysłów na realizację innowacyjnych projektów, ale nie wiedzą jak ten proces rozpocząć oraz nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działania B+R+I.

Więcej informacji: www.innovationcoach.pl