Grzegorz Andrzej Palka - Burmistrz Nowogrodu podpisał umowę z wykonawcą firmą Smol-Term Marcin Smoliński na realizację  inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład, Infrastruktura drogowa pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie wraz z sieciami wod-kan i energetycznymi – ETAP II (część I)”, na którą składają się 2 zadania.

Zadanie 1 obejmuje: Rozbudowę z przebudową dróg gminnych wraz z budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz sieci wodociągowej. Zakres planowanej inwestycji obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejących dróg gminnych o nawierzchni żwirowej na drogi o nawierzchni jezdni bitumicznej na odcinkach dróg: ul. Sosnowa – odcinek długości 573,43 m, ul. Prof. F. Piaścika - odcinek długości 164,06 m, ul. Leśna – odcinek długości 370,29 m. Budowę oświetlenia ulicznego w ul. Sosnowej oraz ul. Dębowej, budowę sieci wodociągowej w ul. Piaścika oraz ul. Dębowej, budowę kanalizacji sanitarnej w pełnym zakresie opracowania o łącznej długości ok. 3066,5 m na osiedlu Skarpa (scaleniowym), budowę kanalizacji deszczowej na przebudowywanych odcinkach dróg gminnych w ul. Sosnowej, ul. Piaścika, ul. Leśnej oraz budowę kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej.

Zadanie 2 obejmuje na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego: zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 150 mb w części istniejącego odcinka ks250 do studni z kanałem 315, d:315mm; zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji deszczowej d:800.