Mikoszewo w terminie: 25.06.-03.07. 2024 r. - turnus 9-dniowy.

Nasze kolonie przeznaczone są dla 50 dzieci w wieku 8-16 lat z województwa podlaskiego z gmin wiejskich do 20 tysięcy mieszkańców.

Kompleks ARMANDO to odnowione i nowe budynki w sercu Mikoszewa. Teren ośrodka jest pięknie utrzymany z bogatą roślinnością śródziemnomorską, z palmiarnią. To miejsce do wypoczynku na wysokim poziomie.

Centrum Wspierania Młodzieży odpowiada za realizację atrakcyjnego i bogatego w wycieczki programu kolonii. Zapewnia fachową opiekę wychowawczo-opiekuńczą, w ramach kosztów pokrywanych przez rodziców w kwocie 749,00 złotych od dziecka (jeden z rodziców uczestnika w pełnym zakresie ubezpieczony w KRUS bądź pobierający świadczenia z KRUS).

Kwota stanowi wyłącznie dopłatę do kosztów transportu autokarowego i programu kolonii.

W wypoczynku na preferencyjnych warunkach mogą ponadto wziąć udział również pozostałe dzieci z dopłatą od 1749 złotych za skierowanie.

Transport dzieci na i z miejsca wypoczynku odbywa się autokarem spod Urzędu Gminy.

Pozostałe koszty pobytu pokrywa Centrum Wspierania Młodzieży ze środków pozyskanych od sponsorów korporacyjnych, urzędów administracji centralnej i KRUS w Warszawie.

Zgłoszenia grup w formie telefonicznej lub e-mailowej przyjmujemy do dnia 12 czerwca 2024 r.
do godziny 15:00. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie pytań bądź wątpliwości pozostaję do dyspozycji pod nr tel. 502-626-171 lub 86 217 55 61