Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego zaprasza na XXXI Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie, które odbędą się 16 czerwca 2024 roku na scenie amfiteatru obok Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie. Zapraszamy!

Celem przeglądu jest prezentacja tradycji kurpiowskiego muzykowania, stylu śpiewania, gwary i tańca, popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych. Prezentacja ciekawych form adaptacji folkloru kurpiowskiego przez zespoły pieśni i tańca, solistów i zespoły muzyczne. Konfrontacja amatorskich zespołów mających w swoim repertuarze folklor kurpiowski.

Miejsce i termin przeglądu Miejsce: Nowogród, gm. Nowogród, pow. Łomża, woj. Podlaskie, scena amfiteatru obok Muzeum - Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

Termin: 16 czerwca 2024 r. (niedziela) godzina 10.30. Zbiórka zespołów przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie o godzinie 10.00. Adres: ul. Łomżyńska 13, 18-414 Nowogród

Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich. Przegląd ma charakter konkursowy. Mogą w nim wziąć udział wykonawcy z całej Polski (bez względu na wiek) wykonujący tradycyjny folklor kurpiowski lub mający w swoim repertuarze dowolny program opracowany na podstawie folkloru tego regionu.
Soliści śpiewacy i instrumentaliści, zespoły śpiewacze, kapele i gawędziarze z powiatów: łomżyńskiego, kolneńskiego, grajewskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego województwa podlaskiego, zakwalifikowani podczas Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej, w Dobrym Lesie w dniu 19 maja 2024 roku oraz uczestnicy z innych regionów Polski powinni być laureatami co najmniej I lub II nagrody przeglądów wojewódzkich w swojej kategorii (wymagane kopia dyplomu lub opinia placówki wojewódzkiej).

Imprezie towarzyszy I Kurpiowski Jarmark Rękodzieła i Staroci

Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

Współorganizatorzy: Urząd Miejski w Nowogrodzie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie, Muzeum - Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie, Urząd Gminy Zbójna, Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej, Fundacja Sztuk i Dialogu, Związek Kurpiów

Sponsor strategiczny: OSM Piątnica
Sponsorzy i partnerzy: PHU Kurpiewski, BoDruk, KZB Nowogród, Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie, Ochotnicza Straż Pożarna w Mątwicy, Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielewie

Patronat i wsparcie finansowe: Partner Województwo Podlaskie, Starostwo Powiatowe w Łomży, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego