Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nowogród otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia ratowniczego-gaśniczego. Dotacje pochodzą z Województwa Podlaskiego.

 Burmistrz Grzegorz Andrzej Palka 24 maja 2017 r. podpisał umowę o dotację w kwocie 3 tysięcy złotych. Ze środków zakupiono pilarkę spalinową, prowadnicę i łańcuch i przekazano dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie.