Kwesty na ratowanie zabytków cmentarnych to w naszej okolicy tradycja. W ubiegłym roku z funduszy zebranych na początku listopada udało się odnowić trzy żeliwne krzyże na nowogrodzkim cmentarzu.

Już kolejny raz 1 i 2 listopada przy bramach cmentarnych kwestowali członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Oddział w Nowogrodzie. Chociaż pogoda nie była najlepsza, w ciągu dwóch dni udało się zebrać 6.573,84 zł i 4 euro. Jak podaje zadowolona Maria Dąbrowska, prezes nowogrodzkiego oddziału, ta kwota jest o tysiąc złotych wyższa niż w poprzednim roku.

kwesta 2017 2

kwesta 2017 3