Kilkuset mieszkańców i zaproszeni goście uczestniczyli w dwunastym Dniu Świątecznym zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej oddział w Nowogrodzie oraz Gminę Nowogród. Dzień Świąteczny na który zapraszał ks. Proboszcz Remigiusz Krajewski podczas niedzielnych nabożeństw rozpoczął się Mszą Świętą, której przewodniczył ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski.

 

Następnie wszyscy zgromadzili się na hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych. Przybyłych mieszkańców gminy oraz gości przywitał Grzegorz Palka, burmistrz Nowogrodu oraz Maria Dąbrowska prezes TPZŁ oddział w Nowogrodzie. Na początku przed publicznością wystąpiła Iza Cwalina oraz przedszkolaki z jasełkami. Z ogromnym przejęciem dzieci śpiewały kolędy i prezentowały sceny z narodzenia Jezusa. Wypełniona po brzegi widownia z aplauzem przyjmowała występy młodych aktorów. Na zakończenie jasełek Mikołaj wraz z burmistrzem wręczyli dzieciom słodkie prezenty. Kolejnym punktem spotkania bożonarodzeniowego były kolędy w wykonaniu absolwentek szkoły Oli Ziarno, Łucji Borawskiej i Julii Kowalczyk. Swój występ miał także Zespół Śpiewaczy Kobiet działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie.
Po części artystycznej mieszkańcom gminy złożyli życzenia zaproszeni goście Bernadeta Krynicka poseł na Sejm RP, Stefan Krajewski członek zarządu województwa podlaskiego, Elżbieta Parzych starosta łomżyński oraz Zygmunt Zdanowicz prezes zarządu głównego TPZŁ. 
Pani poseł składając życzenia gratulowała burmistrzowi Nowogrodu "tak licznej rodziny", zgromadzonej na Dniu Świątecznym. 
Doroczne spotkanie mieszkańców gminy odbyło się dzięki zaangażowaniu wielu osób.


- Dziękuję dyrekcji, nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół Samorządowych, Przedszkola, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Stowarzyszeniom Gospodyń Wiejskich z Mątwicy, Sławca, Grądów, Chmielewa (Chmielewo, Dzierzgi, Sulimy) oraz „Jankowiankom” z Jankowa, a także Ochotniczym Strażom Pożarnym, mówił podczas uroczystości Grzegorz Palka - burmistrz Nowogrodu. 
Na zakończenie ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski pobłogosławił opłatki, którymi uczestnicy Dnia Świątecznego dzielili się i składali sobie życzenia. Każdy mógł także skosztować gorących wigilijnych potraw. Nie zabrakło barszczu, pierogów czy kapusty z grzybami.