Konsorcjum firm PBK sp. z o.o., Unibep S.A. oraz BIK-Projekt sp. z o.o. informuje, że przystępuje do realizacji zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród - Łomża wraz z obejściem m. Stare Kupiski”.

Prowadzone roboty drogowe mogą powodować utrudnienia w ruchu. Na czas budowy odcinek robót będzie oznakowany zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

REALIZACJĘ ROBÓT PRZEWIDUJE SIĘ OD 1.02.2018 R. DO 06.09.2019 R.