Stadion w Nowogrodzie został zbudowany w latach 1975/1976. W roku 2014 wykonano przebudowę 2 boisk wielofunkcyjnych. Inwestycja o wartości 585 408,85 zł otrzymała dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki w kwocie 292 700,00 zł.

Do wykonania pozostał najważniejszy etap – przebudowa płyty głównej, bieżni oraz budowa budynku sanitarno-szatniowo-magazynowego.

Płyta główna – boisko piłkarskie, ze względu na niedrożność systemu drenażowego nie nadaje się do rozgrywania zawodów sportowych. Całkowitej degradacji uległa bieżnia wokół boiska oraz bieżnie skoku w dal, trójskoku i rzutu oszczepem wykonane z żużla. 

Niestety. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie nie została przyjęta uchwała w sprawie zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego (stadion) w Nowogrodzie. Taki dokument pozwoliłby na złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji do Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.

Inwestycja miała być realizowana w latach 2018-2019. Koszt 3 093 129,54 zł. Dofinansowanie 50% wartości inwestycji.

W przyszłości znów wrócimy do sprawy przebudowy stadionu. Będzie to jednak wymagało aktualizacji dokumentacji projektowej i wystąpienia o nowe pozwolenie na budowę. Jest to istotna sprawa, gdyż 61% mieszkańców naszej gminy kontynuację przebudowy stadionu w Nowogrodzie uznało za inwestycję BARDZO WAŻNĄ.