W Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie odbył się turniej wiedzy i sprawności "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym".

 W pierwszej części dwuosobowe reprezentacje klas szkoły podstawowej i gimnazjum odpowiadały na pytania związane z ruchem drogowym w konkursie jeden z dziesięciu. Każda drużyna musiała odpowiedzieć na 5 pytań. Konkursowe zmagania oceniało jury, w którego skład weszli: Tomasz Chojnowski, zastępca dyrektora WORD w Łomży, Bronisław Zwierciadłowski prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP oraz komisarz Hubert Bogut p.o. Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży. W kategorii szkoły podstawowej najlepsi okazali się uczniowie klasy IV B i V B, wyróżnienia: IV A, V A, VI B, VI A, i IV C.

Kolejnym elementem dnia bezpieczeństwa była krótka prezentacja. Pokaz mody, piosenki, wiersze czy hasła prezentowały wszystkie klasy przed publicznością na hali widowiskowo-sportowej. Wykład i pokaz udzielania pierwszej pomocy zaprezentowali ratownicy z Grupy Ratowniczej Nadzieja. Pokazali resuscytację krążeniowo-oddechową, pozycję boczną bezpieczną, a także co zrobić przy omdleniu. I to był wstęp do kolejnych zmagań w których uczestniczyli uczniowie klas szóstych i siódmych szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Każda drużyna musiała wylosować dwie spośród trzech czynności zaprezentowanych przez ratowników i je jak najlepiej powtórzyć. Zwycięzcami okazali się uczniowie klasy VI A i VII B. Trzecie miejsce zajęły reprezentacje klas VII A i III A gimnazjum, wyróżnienia: II gimnazjum, VI B i III B gimnazjum.

Ostatnią częścią dnia bezpieczeństwa była konkurencja sprawnościowa, która odbywała się na placu przed szkołą. Każda klasa wystawiała jedną osobę, która musiała w jak najkrótszym czasie i bez punktów karnych pokonać tor przeszkód na rowerze. Po raz drugi rowery do konkursu sprawnościowego użyczyła firma Pol-Mot Auto Oddział Skoda w Łomży. W tej konkurencji najlepszy okazał się Jakub Szumowski z klasy VI B, drugie miejsce zajął Michał Modzelewski z III A gimnazjum, a trzecie Patryk Matlak z klasy VI.

Atrakcją dla najmłodszych uczniów szkoły była możliwość wejścia do wozu Ochotniczej Straży Pożarnej z Nowogrodu i karetki GR Nadzieja. Można było wcielić się na chwilę w rolę strażaka, czy dowiedzieć się na temat wyposażenia karetki.

Dyrekcja, nauczyciele oraz policjanci z Posterunku w Nowogrodzie, a także Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży zgodnie podkreślają, że dzień bezpieczeństwa w szkole spełnił swoją rolę. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa, a także dobrych zachowań na drodze.