Burmistrz Nowogrodu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogród

Ogłoszenie