Zarząd Miejsko-Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych, zarząd oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowie-Skarbowie zapraszają mieszkańców Gminy Nowogród na uroczystość Poświęcenie i Nadania Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowie-Skarbowie oraz Gminny Dzień Strażaka w sobotę 19 maja o godz. 11:00 do kościoła Narodzenia N.M.P. w Nowogrodzie.