Zapraszamy mieszkańców gminy Nowogród do udziału  w projekcie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Nowogród”

Informujemy, że 25 gospodarstw domowych z terenu gminy Nowogród może stać się konsumentem taniej energii odnawialnej. Do poniedziałku 28/05/2018r. do 15:50, do Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie należy złożyć podpisana Deklarację. 

Gmina aktualnie prowadzi nabór uzupełniający, jeśli liczba osób zainteresowanych będzie przekraczała 25, to pozostałe osoby chętne zostaną zapisane na listę rezerwową do projektu.

Proponujemy:

  • Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych
  • Zakup i montaż instalacji solarnych

 

Od początku rekrutacji do udziału w projekcie zgłosiło się ok. 300 osób. Niestety nie każdy mógł i może otrzymać wsparcie. Kryteria warunkujące wsparcie dla mieszkańca, to;

  • wskazany adres lokalizacji instalacji to gmina Nowogród[1]
  • wykorzystywanie wyprodukowanej energii wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego,
  • pod wskazanym adresem nie jest prowadzona działalność gospodarcza,
  • nieruchomość jest technicznie przystosowana do wykonania instalacji oraz urządzeń związanych z ich funkcjonowaniem,
  • obiekt jest użytkowany.

Jeżeli spełniają Państwo ww. warunki zapraszamy do urzędu Gminy w Nowogrodzie pokój 10.

 

Wkład uczestnika to 39,98%.

 

W sprawie możliwy jest kontakt telefoniczny z pracownikiem prowadzącym sprawę Inspektorem - Anną Kadłubowską tel. 86 217 55 20, w. 23.

 

 

Wypełniona deklarację należy dostarczyć do poniedziałku 28/05/2018r. do 15:50, decyduje kolejność wpływu Deklaracji.

 

Pierwszym etapem po podpisaniu Deklaracji jest podpisanie Umowy na wykonanie dokumentacji technicznej, która pozwala na dobór odpowiedniej instalacji do wymagań gospodarstwa domowego. 

 

Dołączam:

  • Deklarację udziału w projekcie. Dokument można pobrać ze strony lub wersję papierowa pobrać w urzędzie p. 10 i dostarczyć do poniedziałku 21/05/2018r. do 15:50. Decyduje kolejność wpływu Deklaracji.
  • Tabelę „Wkład mieszkańca” wg. kosztorysu inwestorskiego dla zaprojektowanej instalacji

  

Tabela „Wkład mieszkańca”  wg. kosztorysu inwestorskiego dla zaprojektowanej instalacji

 

 Rodzaj instalacji

 wkład mieszkańca 

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych mocy min. 2,08 kWp

                   5 509,89   

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych mocy min. 2,34 kWp

                   6 198,60   

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych mocy min. 2,60 kWp

                   6 887,34   

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych mocy min. 2,86 kWp

                   7 576,07   

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych mocy min. 3,12 kWp

                   8 264,80   

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych mocy min. 3,38 kWp

                   8 953,53   

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych mocy min. 3,64 kWp

                   9 642,26   

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych mocy min. 3,90 kWp

                10 331,01   

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych mocy min. 4,16 kWp

                11 019,73   

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych mocy min. 4,42 kWp

                11 708,46   

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych mocy min. 4,68 kWp

                12 397,20   

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych mocy min. 4,94 kWp

                13 085,93   

Zakup i montaż instalacji solarnych zestaw nr 1 ( 2 płyty, 200l zbiornik)

                   3 752,71   

Zakup i montaż instalacji solarnych zestaw nr 2 ( 3 płyty, 300l zbiornik)

                   5 629,06   

Zakup i montaż instalacji solarnych zestaw nr 3 ( 4 płyty, 400l zbiornik)

                   7 505,43   

 

[1] pierwszeństwo mają osoby zamieszkujące na terenie Nowogrodu.

 

DEKLARACJA UDZIAŁU