Weronika Chojnowska z Katolickiego Gimnazjum w Łomży, Patrycja Mieczkowska z Oddziałów Gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży oraz Małgorzata Duda z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Małym Płocku zajęły kolejno I, II i III miejsce na podium w konkursie języka niemieckiego. Wyróżniona została Joanna Sadowska z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w ZSS w Nowogrodzie.

Regionalny Konkurs „Mistrz gramatyki niemieckiej” odbył się 18 maja w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie, a został zorganizowany przez nauczycielkę języka niemieckiego w szkole w Nowogrodzie p. Iwonę Czaplicką we współpracy z Burmistrzem Nowogrodu p. Grzegorzem Palką.

Celem konkursu było pobudzanie zainteresowań uczniów w zakresie języka niemieckiego,wyróżnienie uczniów uzdolnionych językowo, a także integracja środowisk szkolnych.

Patronat nad konkursem objął Podlaski Kurator Oświaty oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Łomża.

W konkursie uczestniczyło 16 uczniów z naszego województwa, m.in. ze szkół w Łomży, Miastkowie, Małym Płocku, Kolnie, Zambrowie, Zbójnej, Grabowie i  Nowogrodzie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc – cenne nagrody rzeczowe. Nagrody w konkursie ufundowali m.in. Rada Rodziców w ZSS w Nowogrodzie, Urząd Miejski w Nowogrodzie, Sylwia i Tomasz Górni – właściciele Biura Reklamy Grafside w Łomży, Anna Bielicka – właścicielka gabinetu kosmetycznego Dermmedic w Łomży, Ambasada Niemiec oraz Ambasada Szwajcarii w Warszawie.

Ciepły posiłek dla uczestników konkursu i ich opiekunów przygotowała kuchnia szkolna, a słodki poczęstunek częściowo ufundowali p. Kazimierz, Jarosław i Joanna Śledziewscy z Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego w Piątnicy.