W sobotnie przedpołudnie w kościele w Nowogrodzie zgromadzili się strażacy ochotnicy z gminy Nowogród, a także zaproszeni goście, aby uczestniczyć we Mszy świętej z okazji Dnia Strażaka oraz poświęcenia i nadania Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowie-Skarbowie. Modlitwie przewodniczył ksiądz proboszcz Remigiusz Krajewski, który podczas kazania podkreślał jak ważną rolę społeczną odgrywają strażacy ochotnicy.

Dalsza część uroczystości odbyła się przed kościołem. Dowódca uroczystości, Komendant Gminny druh Bogdan Chętnik, złożył meldunek wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Białymstoku druhowi Zenonowi Białobrzeskiemu. Następnie przy dźwiękach marsza generalskiego dokonali oni przeglądu pocztów sztandarowych i pododdziałów.

Zgromadzonych gości powitał druh Janusz Dzbeński, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowie-Skarbowie. „Sztandar jest uhonorowaniem jednostki, docenieniem jej pracy na rzecz lokalnej społeczności. Jest również wyrazem szacunku uznania i zaufania” - podkreślał w swojej wypowiedzi. Rys historyczny OSP Jankowo odczytała Alicja Kadela.

„Dzieje OSP Jankowo zaczęły się od lat 50 XX w. Pierwszym komendantem został Pan Jakub Chojnowski. Jednostka OSP do 1976 r. funkcjonowała w miejscowości Jankowo-Młodzianowo. W 1976 r. OSP została przeniesiona do miejscowości Jankowo-Skarbowo. Wspólnymi siłami druhów z Jankowa-Młodzianowa i Jankowa-Skarbowa, została wybudowana strażnica, która służy do dnia dzisiejszego”

Podniosłym momentem uroczystości było symboliczne wbicie gwoździ w drzewiec sztandaru przez fundatorów i wpis do księgi pamiątkowej. Następnie ksiądz proboszcz Remigiusz Krajewski odmówił modlitwę i poświęcił sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowie-Skarbowie.

Druh Wiesław Sierzptowski, Przewodniczący Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru przekazał sztandar druhowi Zenonowi Białobrzeskiemu wiceprezesowi ZOW ZOSP RP w Białymstoku. Z rąk wiceprezesa sztandar odebrał druh Janusz Dzbeński prezes OSP Jankowo-Skarbowo, a następnie przekazał pocztowi sztandarowemu.

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą nr 16/IV/2018 z dnia 23 marca 2018 r. nadało również Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowie-Skarbowie Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.

Gratulacje i życzenia strażakom z okazji Dnia Strażaka w gminie Nowogród, a także z okazji nadania sztandaru dla OSP Jankowo-Skarbowo złożyli m.in. poseł na sejm RP Bernadeta Krynicka, poseł na sejm RP Lech Antoni Kołakowski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski, Marek Olbryś wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Elżbieta Parzych Starosta Łomżyński, druh Zenon Białobrzeski wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Białymstoku, druh Kazimierz Dąbkowski Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, brygadier Grzegorz Wilczyński zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży. Waldemar Witkiewicz zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża odczytał list w imieniu Nadleśnictwa, które reprezentuje, a także Nadleśnictwa Nowogród reprezentowanego przez Marka Gruzeł. W imieniu fundatorów sztandaru głos zabrał Stanisław Pietruszyński prezes firmy Agrocentrum.

Życzenia strażakom z gminy Nowogród złożył także druh Bronisław Zwierciadłowski Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowogrodzie, a kolegom z Jankowa w dniu nadania sztandaru wręczył statuetkę św. Floriana - patrona strażaków.

Okolicznościowe życzenia i gratulacje oraz pamiątkowy grawerton przekazał Grzegorz Palka Burmistrz Nowogrodu.

Na zakończenie uroczystości dumnym krokiem przed zgromadzonymi gości przemaszerowały poczty sztandarowe oraz pododdziały OSP z całej gminy.