Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2018 Burmistrza Nowogrodu z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę.

1 czerwca 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie w zamian za dzień świąteczny 6 stycznia 2018 r. przypadający w sobotę.