4 czerwca 2018r. został rozstrzygnięty Powiatowy Konkurs Plastyczny “NIEPODLEGŁA BIAŁO-CZERWONA” zorganizowany przez ZSS w Nowogrodzie pod patronatem Burmistrza Nowogrodu – Grzegorza Palki.

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat.

Celem konkursu było promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie wśród dzieci i młodzieży wizerunku Polski oraz rozwijanie kreatywności, fantazji

i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do  historii Polski w przestrzeni czasowej  od 1918 do 2018 roku.

Komisja konkursowa po wnikliwej analizie prac, biorąc pod uwagę zgodność z regulaminem, walory artystyczne i estetyczne, nagrodziła

i wyróżniła 30 prac.

 

I KATEGORIA- PRZEDSZKOLE
I MIEJSCE
ALESANDRA LASKOWSKA - 6 lat

Przedszkole Samorządowe w ZSS w Nowogrodzie

/opiekun Jolanta Rogińska/

 

I MIEJSCE:
KAMIL TABAKA - 4 lata

Przedszkole Samorządowe w ZSS w Nowogrodzie

/opiekun Halina Kurowska/

 

II MIEJSCE:
PIOTR DEPTA - 6 lat

Przedszkole Samorządowe w ZSS w Nowogrodzie

/opiekun Jolanta Rogińska/

 

I MIEJSCE
LENA KOPEĆ - 4 lata

Przedszkole Samorządowe w ZSS w Nowogrodzie

/opiekun Halina Kurowska/

 

III MIEJSCE
ANASTAZJA SIKORSKA - 5 lat

Przedszkole Samorządowe w ZSS w Nowogrodzie

/opiekun Grażyna Chojnowska/

 

III MIEJSCE
OLIWIA KACZKOWSKA - 3 lata

Przedszkole Samorządowe w ZSS w Nowogrodzie

/opiekun Halina Kurowska/

WYRÓŻNIENIE
WOJCIECH DEPTA - 6 lat

Przedszkole Samorządowe w ZSS w Nowogrodzie

/opiekun Jolanta Rogińska/

 

WYRÓŻNIENIE
JAKUB KARPIŃSKI - 6 lat

Przedszkole Samorządowe w ZSS w Nowogrodzie

/opiekun Jolanta Rogińska/

 

WYRÓŻNIENIE
KONSTANTY BANACH - 5 lat

Przedszkole Samorządowe w ZSS w Nowogrodzie

/opiekun Grażyna Chojnowska/

 

WYRÓŻNIENIE
ZUZANNA PIAŚCIK - 5 lat

Przedszkole Samorządowe w ZSS w Nowogrodzie

/opiekun Grażyna Chojnowska/

 

II KATEGORIA- KLASY I-III
I MIEJSCE
LAURA ROGOWSKA - 9 lat

Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Łomży

/opiekun J. Sokołowski, B. Danowska/

 

I MIEJSCE
KACPER KALSKI - 9 lat

Szkoła Podstawowa im. Obrońców w Wiźnie

/opiekun B. Staszek/

 

II MIEJSCE-
NATALIA OSTROWSKA - 7 lat

Szkoła Podstawowa Im. W. Broniewskiego w Łomży

/opiekun J. Sosnowska/

 

II MIEJSCE
OLIWIER SIEDLER - 9 lat

Szkoła Podstawowa Im. W. Broniewskiego w Łomży

/opiekun J. Sokołowski, B. Danowska/

 

III MIEJSCE
BARTOSZ CHLUDZIŃSKI - 10 lat - kl. III b

Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

/opiekun  Marzenna Parzych/

 

III MIEJSCE
ANNA KOZŁOWSKA - 10 lat - kl. III b

Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

/opiekun Marzenna Parzych/

 

WYRÓŻNIENIE
PAWEŁ JAROSIK - kl. III b

Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

/opiekun Marzenna Parzych/

WYRÓŻNIENIE
DOMINIKA POGROSZEWSKA - 8 lat

Szkoła Podstawowa im. Obrońców w Wiźnie

/opiekun Bożena Staszek/

 

WYRÓŻNIENIE
MARIA RUPACZ - 9 lat - kl. III a

Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

/opiekun Bogumiła Motulewicz/

 

WYRÓŻNIENIE
SZYMON WASIK - 9 lat - kl. III a

Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

/opiekun Bogumiła Motulewicz/

 

III KATEGORIA- KLASY IV-VI

I MIEJSCE

ZUZANNA KOWALCZYK - 10 lat

Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

/opiekun G. Fabiszewski/

II MIEJSCE

JULIA BĄCZEK - kl. VI b

Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

/opiekun A.Skorupska/

III MIEJSCE

KRZYSZTOF KUZIA - 11 lat - kl. IV c

Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

/opiekun G. Fabiszewski/

 

WYRÓŻNIENIE
PATRYK JAKUBOWICZ - kl. IV a 

Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

/opiekun A. Skorupska/

 

WYRÓŻNIENIE
ELIZA BAGIŃSKA - 12 lat

Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

/opiekun A. Skorupska/

 

WYRÓŻNIENIE
KINGA KAMIŃSKA- 11 lat - kl. IV c

Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

/opiekun G. Fabiszewski/

 

IV KATEGORIA-KLASA VII I GIMNAZJUM
I MIEJSCE

NATALIA KUZIA - 14 lat

Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

/opiekun E. Korwek/

II MIEJSCE

JOANNA SADOWSKA - 15 lat

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowogrodzie

/opiekun G. Fabiszewski/

III MIEJSCE

IZABELA SZEWCZYK - 15 lat

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowogrodzie

/opiekun G. Fabiszewski/

WYRÓŻNIENIE
ALEKSANDRA OBRYCKA - 13lat - VII A

Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

/opiekun Magdalena Wasik/

 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym - o terminie i sposobie wręczenia nagród poinformujemy wkrótce.