Niezabezpieczone przez właściciela mienie jest łatwym łupem złodziei. Pamiętajmy o tym, aby zadbać o właściwe zabezpieczenie piwnic, garaży, domów w budowie itp. Zainteresujmy się także nieznanymi osobami przebywającymi bez wyraźnego powodu w pobliżu posesji. Sąsiedzka czujność i szybka reakcja na podejrzane zachowanie mogą udaremnić kradzież.

Policjanci apelują o właściwe zabezpieczanie mienia oraz sąsiedzką czujność. Zwróćmy uwagę na osoby, które bez powodu przebywają w klatkach schodowych, przy posesjach, zainteresujmy się nieznajomymi, którzy „kręcą się” w pobliżu parkingów, altanek ogrodowych, domów w budowie – zwłaszcza w godzinach wieczorowo-nocnych. Reagujmy na każde zachowanie, które w danym momencie wydaje nam się nienaturalne, czy wręcz dziwne. Powiadamiajmy Policję o takich przypadkach.

Pamiętajmy! Im szybciej informacja dotrze do funkcjonariuszy – tym szybciej są oni w stanie zareagować i zapobiec przestępstwu, lub też zatrzymać sprawcę na gorącym uczynku.

 

Źródło: KMP Łomża