W poniedziałek 18 czerwca w Białymstoku odbyło się spotkanie dotyczące dofinansowania zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W województwie podlaskim 12 jednostek OSP, w tym Ochotnicza Straż Pożarna w Mątwicy, która w tym roku obchodzić będzie jubileusz 90-lecia, skorzysta z dotacji dzięki połączeniu środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, środków MSWiA i samorządu.

Wsparcie finansowe w wysokości 700 tyś złotych było możliwe dzięki akceptacji wykazu planowanych zakupów samochodu przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego oraz Ministra Środowiska Pana Henryka Kowalczyka.

W spotkaniu w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Białymstoku wziął udział Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, nadbrygadier Jarosław Wendt Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, komendanci miejscy i powiatowi PSP, a także dr inż. Maciej Borzyszkowski Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, burmistrzowie, wójtowie oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wiceminister Jarosław Zieliński na spotkaniu w Białymstoku przekazał promesy dofinansowań dla jednostek OSP z województwa podlaskiego.

Dotacja na zakup samochodu dla OSP Mątwica to 700 tysięcy złotych. 300 tys. to środki KSRG i 400 tys. z NFOŚiGW.

 

Fot. www.straz.bialystok.pl