Przez tydzień, od 25 do 29 czerwca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie odbywały się zajęcia dla 47 dzieci w wieku szkolnym.

W tym czasie odbywały się zajęcia praktyczne, dwa wyjazdy na basen, wyjazd do kina oraz wycieczka do Jurajskiego Parku Dinozaurów Muzeum Dziejów Ziemi w Waniewie.