PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Łomża informuje o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej