Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży informuje, że 40 letni Tomasz – strażak z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Łomży uległ poważnemu wypadkowi.

Osoba, która zawsze niosła pomoc innym teraz sama takiej pomocy potrzebuje. Przede wszystkim potrzebna jest krew.  Obecnie Tomasz znajduje się w Wojskowym Instytucie Medycznym, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, gdzie czeka go szereg skomplikowanych operacji. Dlatego gorąco prosimy i zachęcamy do podzielenia się tak cennym darem jakim jest krew, którą można oddawać w najbliższych terytorialnie  Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.