Gmina Nowogród zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie wymiany kotłów i palenisk węglowych na terenie Gminy Nowogród w ramach działania 5.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie mogą uzyskać właściciele budynków jednorodzinnych.

W tym celu zamieszczamy DEKLARACJĘ przystąpienia do programu dotyczącego dofinansowania wymiany kotłów i palenisk węglowych na terenie Miasta Nowogród.

Formularze deklaracji można pobrać także w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41 pok. nr 3 lub pok. nr 10.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie deklaracji i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41 pok. nr 3 lub pok. nr 10 do dnia 7 września 2018 r.

 

<<DEKLARACJA do pobrania>>