Zadaniem uczestników jest przesłanie zgłoszenia wraz z przepisem kulinarnym, spełniającym warunki opisane w Regulaminie Konkursu na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, w kopercie z dopiskiem: KONKURS KULINARNY „ZASMAKUJ W ŁOMŻY” do dnia 14 sierpnia 2018 r., według załączonego wzoru.

Przesłany przepis kulinarny powinien spełniać następujące warunki:

  • być tradycyjny/regionalny (Łomża, Kurpie, okolice Łomży), a tradycja ta powinna być poświadczona, np. zdjęciem przepisu z zeszytu babci, dołączoną do przepisu opowieścią/historią związaną z powstaniem/przekazaniem tego przepisu, opisem czasu, kiedy jedzono potrawę z tego przepisu (np. święta, post, na co dzień itd.),
  • powinien być dziedziczony, ale praktykowany również dziś, tj. przekazywany w rodzinie od pokoleń (3 pokolenia),
  • jeśli możliwe jest udokumentowanie przepisu fragmentem dawnej literatury kulinarnej, przepis taki zdobędzie dodatkowe punkty podczas oceny,
  • powinien zawierać informację, z jakiego regionu jest opisywana w nim potrawa, jaka jest geneza przepisu,
  • do przepisu można dołączyć zdjęcie własnoręcznie przygotowanej potrawy według przesłanego na konkurs przepisu,
  • powinien być opatrzony tytułem, charakterystyczną/zwyczajową/unikalną nazwą.

Przesłane przepisy zostaną poddane ocenie jury (I etap) i wybrane do kolejnego etapu (II etap), podczas którego Uczestnicy będą prezentowali przygotowane przez siebie potrawy. Każdy z uczestników zakwalifikowanych do II etapu zostanie powiadomiony telefonicznie o terminie i miejscu rozstrzygnięcia II etapu.


Nagroda pieniężna zostanie przyznana 3 osobom, które prześlą przepis zgodny z wytycznymi i których przepis zostanie oceniony najwyżej przez jury.


W wyniku rozstrzygnięcia Konkursu Komisja Konkursowa przyzna nagrody:

1)    I miejsce – 2.000,00 zł

2)    II miejsce – 1.000,00 zł

3)    III miejsce – 500,00 zł.

4)    upominki dla pozostałych Laureatów Konkursu

 

<<Szczegółowy regulamin konkursu>>