IMGW w Białymstoku wydało ostrzeżenie II stopnia o upałach.