W piątek 17 sierpnia w godz. 9.00 - 14.30 przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie stacjonował Dentobus.

W ramach programu NFZ udzielane były świadczenia zachowawcze oraz profilaktyczne, w tym m.in. wizyty adaptacyjne, lakierowanie, badania okresowe i kontrolne oraz leczenie próchnicy. Dentobus zapewnił opiekę stomatologiczną dla 21 dzieci i młodzieży z naszej gminy.