w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowogród przeznaczonej do sprzedaży.

 

>>Zarządzenie nr 50/2018 Burmistrza Nowogrodu z dnia 22 sierpnia 2018 roku<<