Mszą Św. w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Nowogrodzie pod przewodnictwem księdza proboszcza Remigiusza Krajewskiego rozpoczęły się uroczystości 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mątwicy.

W kościele na wspólnej modlitwie zgromadziły się poczty sztandarowe OSP z gminy Nowogród, a także Zbójnej, Kupisk i Konarzyc. W nabożeństwie uczestniczyli zaproszeni goście, a także rodziny strażaków ochotników i mieszkańcy Mątwicy.

Dalsza część jubileuszu, ze względu na niesprzyjającą aurę odbyła się w świetlicy w Mątwicy.

- Starania o zawiązanie straży w Mątwicy rozpoczęto już w niespełna dziesięć lat od odzyskania przez Polskę Niepodległości - mówił Adam Zaczek, prezes OSP Mątwica, przedstawiając rys historyczny jednostki. - W 2003 roku po przeanalizowaniu możliwości rozwoju OSP, jak też przy pozyskiwaniu coraz lepszego sprzętu zarząd podjął decyzję o sprzedaży starej remizy i budowie nowego obiektu w obecnym miejscu. Wszystkie prace budowlane, jak to było w poprzednich latach członkowie OSP wykonali sami - dodawał prezes Zaczek.

Mija także 10 lat od poświęcenia i nadania sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Mątwicy. Podczas tamtej uroczystości ówczesny Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Jan Gradkowski przekazał rozkaz Komendanta Głównego PSP o przyłączeniu OSP Mątwica do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W czasie uroczystości 90-lecia sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Mątwicy został odznaczony Podlaskim Krzyżem Floriańskim. Zostali wyróżnieni także strażacy. Odznakę Wzorowy strażak otrzymali: dh Witold Małachwiej, dr Andrzej Babowicz i dr Leszek Białowąs. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: dh Wiesław Parzych, dh Artur Rainko, dh Marcin Żelazny, dh Grzegorz Kurpiewski i dh Jakub Kurpiewski. Brązową Odznaką Honorową "Podlaski Krzyż Floriański" zostali odznaczeni: druh Adam Zaczek - Prezes OSP Mątwica i druh Bogdan Chętnik - Naczelnik OSP Mątwica.

Uczestniczący w jubileuszu 90-lecia druh Jan Gradkowski, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP podkreślał dobre relacje z jednostką OSP w Mątwicy i mieszkańcami miejscowości. Życzenia jubilatom złożył także Zenon Białobrzeski Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku i Kazimierz Dąbkowski Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP. Do życzeń dołączył się także Dionizy Krzyna - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży. W imieniu samorządu Województwa Podlaskiego na uroczystości obecny był Stefan Krajewski członek zarządu, który wraz z gratulacjami przekazał strażakom wąż W-52. Życzenia przekazali także: Elżbieta Parzych - Starosta Łomżyński, Krzysztof Chojnowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogrodzie, Bronisław Zwierciadłowski - Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Nowogrodzie, a także Grzegorz Palka - Burmistrz Nowogrodu i druhowie z sąsiednich jednostek OSP.

Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mątwicy zakończył uroczysty obiad.