Rada Miejska w Nowogrodzie uchwałą nr XVII/75/16 z dnia 11 lutego 2016 r. (zmienioną uchwałą nr L/180/17 z dnia 11 października 2017 r.) ustanowiła stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowogród lub uczęszczają do szkoły na terenie Gminy Nowogród.

Stypendium przyznaje się uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych do ukończenia 20 lat za  wybitne wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, makroregionalnym lub wojewódzkim.

 Wnioski o stypendium należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, do dnia 20 września 2018r.  Do wniosku o stypendium należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, artystyczne.

 

Załączniki

Uchwała Nowogród - jednorazowa nagroda

Uchwała Nowogród zmiana 2017 Uchwała Nr XVII