Burmistrz Nowogrodu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród

<<Ogłoszenie o przetargu>>