Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Nowogród obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Łomży informuje, co następuje:

 § 1

W dniu 26 września 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 1 – Klub wiejski w Mątwicy

- Nr 2 – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie

- Nr 3 – Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

- Nr 4 – Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 1 – Klub wiejski w Mątwicy

- Nr 2 – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie

- Nr 3 – Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

- Nr 4 – Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Łomży

/-/ Jan Leszczewski