Uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie otrzymali wyprawkę szkolną.

Fundatorem wyprawki był Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Każdy uczeń dostał plecak, piórnik i worek na kapcie.

GAZ-SYSTEM jest spółką Skarbu Państwa, zapewniającą bezpieczeństwo energetyczne kraju. Firma aktywnie angażuje się w dialog z otoczeniem lokalnym, w którym funkcjonuje, wspierając między innymi inicjatywy z zakresu edukacji.

Przez Gminę Nowogród planowany jest przebieg gazociągu łączącego systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy. W tym momencie trwają prace geologiczne dla całej trasy południowego odcinka od tłoczni gazu Hołowczyce do terenu projektowanego Zespołu Zaporowo-Upustowgo w miejscowości Rudka Skroda.