Urząd Miejski w Nowogrodzie informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy. Wszyscy rolnicy, którzy posiadają protokół oszacowania szkód w gospodarstwie uprawnieni są do złożenia wniosku w biurze  powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży, ul. Nowa 2.

W pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach susza spowodowała straty w uprawach w wysokości co najmniej - 70 proc. Wnioski mogą składać w biurach powiatowych ARiMR od
14 do 28 września 2018 r. 

Z kolei rolnicy, w których gospodarstwach szkody w uprawach wyniosły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc., wnioski o pomoc mogą składać od
26 września do 17 października 2018 r. 

Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.

 

Więcej informacji: http://www.arimr.gov.pl/susza-pomoc-kleskowa.html