W niedzielę 23 września 2018 r. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łomży tradycyjnie dokonał podsumowania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej powiatu łomżyńskiego za rok szkolny 2017/2018.

Przewodniczący P SZS w Łomży p. Adam M. Frączek otwierając spotkanie przypomniał, że w skład powiatu łomżyńskiego wchodzi 9 gmin na ternie, których funkcjonuje 30 szkół. Wszystkie są objęte systemem sportu szkolnego realizowanego z powodzeniem od lat, przez P SZS w Łomży. System ten działa sprawnie, ponieważ wokół niego jest skupiona liczna grupa ludzi życzliwych, którzy w różny sposób go wspierają. To władze starostwa, gmin, dyrektorzy szkół, nauczyciele wychowania fizycznego, władze Podlaskiego Wojewódzkiego SZS w Białymstoku, Kuratorium Oświaty w Łomży, sponsorzy, rodzice oraz koledzy z P SZS są ważnym ogniwem tego łańcucha dobrych ludzi, którzy mają głęboką świadomość swojej pracy z uczniem – sportowcem nieograniczającej się tylko do nauczania tajników poszczególnych dyscyplin sportowych.

W tym zgodnym działaniu na rzecz rozwoju sportu szkolnego, sportu dzieci i młodzieży mamy wspólny cel - dobre wychowanie i promocję zdrowia atrakcyjnymi dla uczniów środkami kultury fizycznej.

To za tę życzliwość, ciepły, przyjazny klimat stworzony wokół sportu szkolnego, dający też siłę do działań Powiatowemu SZS w Łomży, pragniemy serdecznie podziękować.

Swoją obecnością zaszczycili tegoroczne spotkanie liczni goście: p. Kazimierza Gwiazdowskiego- Prezesa Podlaskiego Wojewódzkiego SZS w Białymstoku i posła na sejm RP, p. Jadwigę Pusz- reprezentującą Delegaturę Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łomży, p. Lecha Marka Szabłowskiego - wicestarostę powiatu łomżyńskiego, p. Grzegorza Palkę - burmistrza Nowogrodu, p. Kazimierza Górskiego - wójta Gminy Miastkowo, p. Wiesława Jemielitego - sekretarza gminy Śniadowo. W gronie powitanych gości była liczna grupa dyrektorów szkół i nauczycieli wychowania fizycznego.

Po powitaniu głos zabrał wiceprzewodniczący PSZS w Łomży p. Zdzisław Dobrowolski, który przedstawił sprawozdanie z podjętych działań i osiągniętych sukcesach     P SZS w Łomży w minionym roku szkolnym. Zwrócił szczególnie uwagę na fakt zorganizowania 64 imprez powiatowych, 28 imprez tzw. Grupy Zachodniej, jedną imprezę o zasięgu wojewódzkim. W zawodach uczestniczyło około 7 tysięcy dzieci i młodzieży. Ich sukcesy doceniono na podsumowaniu, które odbyło się w czerwcu tego roku w sali konferencyjnej Starostwa.

Przewodniczący P SZS w Łomży wręczył statuetki będące formą podziękowania za  współpracę i wsparcie finansowe władzom samorządowym, wojewódzkim, kuratoryjnym.

Zarząd PSZS w Łomży -p. A. M. Frączek, p. Z. Dobrowolski, A. Rogiński, A. Górski, A. Ramotowski, M. Chojnowski i G. Fabiszewski za efektywną prace w minionym roku szkolnym otrzymał podziękowania od Starosty p. L.M. Szabłowskiego.

Pamiątkowe puchary za współzawodnictwo sportowe szkół, miast i gmin wręczali zaproszeni goście w towarzystwie przewodniczącego P SZS w Łomży:

 

WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

I – miejsce      Publiczne Gimnazjum w Miastkowie; dyr. Agnieszka Zduńczyk, nauczyciele: Anna Wronka, Rafał Cekała,

II – miejsce     Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie; dyr. Bogumiła Rybicka, nauczyciele: Maria Dąbrowska, Grzegorz Fabiszewski.

III - miejsce    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy; dyr. Urszula Jarominiak, nauczyciele: Paweł Duchnowski, Dariusz Kossakowski, Maciej Tarnacki,

          Robert Wysocki, Artur Wierzbowski,

IV – miejsce   Publiczne Gimnazjum nr 9 w Łomży; dyr. Wiesława Masłowska, nauczyciele: Izabela Cywińska, Krzysztof Rychter.

V – miejsce     Publiczne Gimnazjum w Śniadowie; dyr. Tomasz Szeląg, nauczyciele: Ewa Krzyna, Mariusz Chojnowski,

VI – miejsce   Publiczne Gimnazjum w Jedwabnem; dyr. Zbigniew Prószyński, nauczyciele: Anna Kuklińska, Andrzej Górski,

           

Za aktywne uczestnictwo we współzawodnictwie wyróżniono:

                        Szkołę Podstawową w Wiźnie; dyr. Mariola Freling,

                        nauczyciel: Sławomir Ptaszyński,

Szkołę Podstawową w Konarzycach; dyr. Beata Michalak,

                        nauczyciel:  Zbigniew Żebrowski,

Szkołę Podstawową w Przytułach; dyr. Joanna Wądołowska,

nauczyciel: Andrzej Ramotowski.

 

Klasyfikacja w kategorii dziewcząt:

 I         miejsce            Publiczne Gimnazjum w Miastkowie

II         miejsce            Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

III       miejsce            Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

 

Klasyfikacja w kategorii chłopców:

I          miejsce            Publiczne Gimnazjum w Miastkowie

II         miejsce            Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

III       miejsce            Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

 

 

WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA DZIECI

Szkoły duże

I – miejsce      Szkoła Podstawowa w Miastkowie; dyr. Alicja Dobrowolska,

nauczyciele: Marzena Kossakowska, Zdzisław Dobrowolski.

II – miejsce     Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie; dyr. Bogumiła Rybicka,

                                   nauczyciele: Renata Zając, Piotr Wasik,

III – miejsce   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy; dyr. Urszula Jarominiak,

            nauczyciele: Barbara Kaczmarczyk, Marek Galanek, Marcin Zabielski.

IV – miejsce   Szkoła Podstawowa w Jedwabnem; dyr. Barbara Dmoch,

                                   nauczyciel: Wiesław Domitrz,

.V – miejsce   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Śniadowie; dyr. Agnieszka Edyta Walczuk,

                                   nauczyciele: Monika Chojnicka, Paweł Sadowski.

 

Klasyfikacja w kategorii dziewcząt:

 I         miejsce            Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

II         miejsce            Szkoła Podstawowa w Miastkowie

III       miejsce            Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

 

Klasyfikacja w kategorii chłopców:

I          miejsce            Szkoła Podstawowa w Miastkowie

II         miejsce            Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

III       miejsce            Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

 

 

Szkoły małe

I -  miejsce      Szkoła Podstawowa w Kupiskach; dyr. Karol Łebkowski,

            nauczyciel: Adam Wszeborowski,

II – miejsce     Szkoła Podstawowa w Wygodzie; dyr. Małgorzata Arnista,

                                   nauczyciele: Barbara Bielicka-Mroczkowska, Wojciech Remiszewski,

III  – miejsce Szkoła Podstawowa w Konarzycach; dyr. Beata Michalak,

                                   nauczyciel:  Zbigniew Żebrowski,

IV – miejsce   Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie; dyr. Andrzej Milewski

                                   nauczyciele: Barbara Włodkowska, Jolanta Sokołowska

V – miejsce     Szkoła Podstawowa w Pniewie; dyr. Hanna Wichorowska

                                   nauczyciel: Piotr Świtajewski.

VI – miejsce   Szkoła Podstawowa w Rakowie-Boginie; dyr. Bogdan Zalewski

                                   nauczyciel: Magdalena Lewandowska,

Za aktywne uczestnictwo we współzawodnictwie wyróżniono:

Szkołę Podstawową w Puchałach; dyr. Grażyna Komorowska

            nauczyciel: Mariusz Komorowski,

Szkołę Podstawową w Jeziorku; dyr. Beata Sejnowska-Runo,

                                   nauczyciel: Krzysztof Blusiewicz,

Szkołę Podstawową w Wiźnie; dyr. Mariola Freling,

                                   nauczyciel:  Jan Freling,

                         

Klasyfikacja w kategorii dziewcząt:

 I         miejsce            Szkoła Podstawowa w Kupiskach

II         miejsce            Szkoła Podstawowa w Rakowie-Boginie

III       miejsce            Szkoła Podstawowa w Pniewie      

 

Klasyfikacja w kategorii chłopców:

 I         miejsce                        Szkoła Podstawowa w Wygodzie

II         miejsce                        Szkoła Podstawowa w Kupiskach

III       miejsce                        Szkoła Podstawowa w Konarzycach

 

Klasyfikacja gmin:

 I         miejsce – Gmina Łomża; wójt Piotr Kłys

II         miejsce – Gmina Piątnica; wójt Krzysztof Kozicki

III       miejsce – Gmina Miastkowo; wójt Kazimierz Górski

IV       miejsce – Gmina Śniadowo; wójt Rafał Pstrągowski

 

Za wysokie osiągnięcia sportowe na zawodach wojewódzkich wyróżniono;

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy – Młodzież Szkolna

Szkołę Podstawową w Miastkowie, Szkołę Podstawową w Kupiskach, Szkołę Podstawową w Wygodzie - Dzieci

Następnie dyrektorzy i nauczyciele wychowania fizycznego otrzymali podziękowania oraz skromne pamiątki - za pomoc i ogromny wkład pracy w realizację kalendarza

sportowego Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Igrzysk Dzieci.

            Za pomoc w organizacji powiatowych zawodów sportowych wyróżniono

i podziękowano:

Kierownictwu Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy,

Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowogród,

Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Miastkowie,

Dyrekcji Publicznego Gimnazjum w Miastkowie,

 

Pod koniec spotkania głos zabrali: p. K. Gwiazdowski, który w serdecznych słowach podziękował za zaproszenie. Podziękował nauczycielom, dyrektorom szkół, burmistrzom i wójtom powiatu łomżyńskiego oraz starostwu za wkład pracy w rozwój sportu. Podkreślił dobrą współpracę z P SZS w Łomży. Życzył dalszych wielu sukcesów i zachęcał obecnych do dalszej współpracy w roku szkolnym 2018/2019. Zachęcał też, aby zgłaszano się do udziału w programie „ Umiem pływać”.

Pani J. Pusz w swojej wypowiedzi podkreśliła ważną rolę nauczycieli wychowania fizycznego w procesie dydaktycznym, w wychowaniu, wpajaniu pożytecznych zasad, dzięki którym człowiek zachowuje aktywność przez całe swoje życie i na wielu polach. Ważne są wyniki sportowe, ale jeszcze ważniejsze jest kształtowanie postaw i charakterów.

Pan L.M. Szabłowski podkreślał bardzo dobrą, od lat, współpracę z Zarządem P SZS. Pogratulował wyników we współzawodnictwie, medali. Podkreślił, że tak wysokie miejsca szkół wiejskich z terenu naszego powiatu są zasługą nauczycieli wychowania fizycznego, a także sprawnie funkcjonującego systemu, którego rolą jest nie tylko stwarzanie korzystnych warunków rywalizacji sportowej, ale także wychowanie.

Po tych wystąpieniach były podziękowania, upominek, kwiaty, 100 lat skierowane do wspaniałego kolegi pracowitego, odpowiedzialnego Andrzeja Ramotowskiego, który postanowił odejść na emeryturę. Dziękowano za lata ofiarnej pracy dla młodzieży, za wieloletnią pracę w Zarządzie P SZS w Łomży. Życzono, aby dobrze wypoczywał, zrelaksował się, by w dobrym zdrowiu mógł korzystać z uroków świata, by wiele czasu mógł poświęcić na realizację swoich celów i marzeń.  

Andrzeju -żyj pełnią życia, masz przed sobą tyle jeszcze rzeczy do odkrycia. Prosimy też, abyś zawsze pamiętał również o nas.

Pan Z. Dobrowolski kończąc spotkanie, podziękował jeszcze raz wszystkim zebranym za wspaniałą współpracę w miniony roku szkolnym, poprosił o taką współpracę w roku szkolnym 2018/2019. Podziękował też wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia podsumowania- uczennicom z klasy gimnazjalnej ze SP w Miastkowie, kol A. Rogińskiemu i kol. G. Fabiszewskiemu.

 

Adam M. Frączek – przewodniczący P SZS

Zdzisław Dobrowolski – wiceprzewodniczący P SZS