Już dzisiaj, oficjalnie o godz. 12.00 w systemie całodobowym rozpoczyna dyżur karetka pogotowia ratunkowego w Nowogrodzie.

Nagłe wypadki, urazy, pogorszenia stanu zdrowia powodujące zagrożenie życia będą szybciej podejmowane w naszej części powiatu łomżyńskiego, ze względu na czas dotarcia do poszkodowanych osób. Poprawi to bezpieczeństwo mieszkańców gminy Nowogród.

Dyżur pełni zespół podstawowy, w którego skład wchodzi dwóch ratowników medycznych. Ambulans jest wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny, m.in. dwunastoodprowadzeniowe defibrylatory, które umożliwiają teletransmisje zapisu badań EKG do pracowni hemodynamicznych szpitali, jak również w urządzenie do zewnętrznego ucisku klatki piersiowej, które zastępuje trzecią  parę rąk podczas resuscytacji pacjenta.

 


Przypominamy zasady wzywania Zespołu Ratownictwa Medycznego: 
Aby wezwać Pogotowie Ratunkowe należy zadzwonić na numer:  112 lub  999. Po zgłoszeniu się dyspozytora należy podać: 
- dokładnie miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne)
- powód wezwania – co się stało (rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych)
- kto potrzebuje pomocy (imię i nazwisko, wiek, płeć)
- kto wzywa pogotowie, imię i nazwisko wzywającego (imię i nazwisko, numer telefonu)
- odpowiadać dokładnie na pytania dyspozytora (każde pytanie dyspozytora jest zasadne)
- wezwanie przyjęte do realizacji ma zostać potwierdzone przez dyspozytora słowami: „wezwanie przyjęte”.

Należy pamiętać:
- Nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki! 
- W przypadku nagłego zatrzymania krążenia (nieprzytomny, brak wyczuwalnego pulsu i oddechu) dyspozytor zaproponuje pomoc w prowadzeniu czynności ratowniczych 
- Ważne są pierwsze cztery minuty, w których należy podjąć czynności ratujące życie – tj. zewnętrzny masaż serca i sztuczne oddychanie 
- Nieuzasadnione wezwanie jest zagrożeniem utraty życia dla drugiego człowieka!