Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczął kolejny etap prac na potrzeby kompleksowego opracowania dokumentacji inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsług”.

Pragniemy Państwa poinformować, iż na południowym odcinku ww. projektowanego gazociągu Polska-Litwa, tj. od terenu Zespołu Zaporowo-Upustowego (ZZU) w miejscowości Rudka Skroda (gm. Mały Płock, pow. kolneński, woj. podlaskie) do terenu tłoczni gazu Hołowczyce (gm. Sarnaki, pow. siemiatycki, woj. mazowieckie) w terminie od 09 do 11 października 2018 roku będą wykonywane wizje lokalne. Informujemy jednocześnie, iż w trakcie czynności związanych z wizją lokalną możliwe jest wejście na teren prywatny, jednak nie będą tam prowadzone prace geologiczne.

Na trasie przebiegu planowanej w/w inwestycji mogą pojawić się pracownicy Inwestora - GAZ-SYSTEM S.A. wraz  z działającymi w jego imieniu i na rzecz przedstawicielami Projektanta - Górnicze Biuro Projektów PANGAZ Sp. z o.o. oraz samochody w/w firm.