28 września pan Adam Wojciech Sekściński reprezentujący Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Rolników zawarł umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych.