Dzisiaj przed południem w Nowogrodzie odbyło się spotkanie na którym Adam Wojciech Sekściński, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wręczył jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowie-Skarbowie porozumienie o dofinansowaniu.

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od początku swojej działalności aktywnie wspiera oddolne inicjatywy mające na celu poprawę warunków zdrowia, życia, ale przede wszystkim bezpieczeństwa rolników, członków ich rodzin i ubezpieczonych w kasie. Stąd też nasze wsparcie - mówił prezes podczas spotkania ze strażakami.

Druhowie OSP swoją wiedzę i doświadczenie przekazują też rolnikom, sołtysom, młodzieży wiejskiej oraz dzieciom podczas działań prewencyjnych. W małych miejscowościach jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej są pierwszym, a często też jedynym, elementem systemu ratownictwa przedlekarskiego, czym przyczyniają się do minimalizowania skutków wypadków i poprawy bezpieczeństwa na wsi.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie-Skarbowie otrzymała dofinansowanie 30 tys. zł, a OSP Nowogród 20 tys. zł.