Instytut Książki prowadzi badanie czytelników książek. Każdego mieszkańca gminy, który lubi czytać książki, zachęcamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Instytut Książki.

Liczymy na czytelniczki i czytelników korzystających z biblioteki publicznej. Ankiety można wypełnić w formie papierowej w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Nowogrodzie, a dla osób które wolą wersję cyfrową lub nie korzystają z biblioteki publicznej ankieta dostępna jest pod adresem:

http://czytelnicy.badanie.net/

Zachęcamy do udziału w ankiecie.