Gmina Nowogród zawarła porozumienie z Powiatem Łomżyńskim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy.

W ramach tego porozumienia Zarząd Dróg Powiatowych wykona chodnik w ul. Cmentarnej w Nowogrodzie od cmentarza do ul. Stacha Konwy - drogi wojewódzkiej nr 645. Prace już zostały rozpoczęte i powinny zostać zakończone do 31 października.