Gmina Nowogród informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogród” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach programu udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu w 2018/2019 r.