Celem projektu jest wykonanie inwestycji, a działce 737/2 w Mątwicy, która polegała będzie na  utwardzeniu pow. gruntu na działce budowlanej w celu realizacji m.in.: spotkań i imprez wiejskich/festynów,  służący rozwojowi miejscowości  oraz  turystyki i agroturystyki na trenie gminy.

 Gmina Nowogród, wkład własny pochodzić  ze środków zabezpieczonych w budżecie gminy na 2018 r:

Środki sołeckie Mątwica I    – 4 7540,50 zł

Środki sołeckie Mątwica II   – 4 7540,50 zł

i Środki z budżetu Województwa Podlaskiego – 9 509,00 zł.

 

 

W ramach prac przewiduje się wykonanie utwardzonego placu o nawierzchni z kostki betonowej w następującym układzie konstrukcji:

kostka betonowa gr 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stabil. mechanicznie gr. 30 cm

 

Całość prac zaplanowano do wykonana, utwardzenie kostką 240cm2 .

 

Inwestycja ma zakończyć się do października 2018r.

 

Przedsięwzięcie „Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej w Mątwicy” wpłynie na estetykę i ład w miejscowości Mątwica. Obiekt położony jest przy drodze wojewódzkiej i gminnej, uporządkowanie działki wpłynie korzystnie na krajobraz wiejski.

Inwestycja będzie miała wpływ na rozwój dzieci i młodzieży poprzez stymulowanie ich zainteresowań kulturą, historią lokalną i w kontekście lokalnym historią Polski. Pobudzany będzie też rozwój fizyczny oraz  związany z działalnością straży pożarnej (zawody strażackie, pomoc drogowa, udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków, itp.). Na utwardzonym terenie odbywać się będą imprezy dla dzieci i młodzieży; koncerty, występy lokalnych solistów i zespołów, zbiórki, zabawy, konkursy. Będzie tu także plac ćwiczeń dla młodzieżowej sekcji Ochotniczej Straży Pożarnej.