w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Slawcu”

Zarządzenie nr 65/18

Załącznik 1 do Zarządzenia nr 65/18

 

Zarządzenie nr 64/18

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu osoby w „Dziennym Domu Senior + w Sławcu” w 2019 roku