Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży organizuje nieodpłatne szkolenie dla rolników dokonujących uboju na użytek własny poza rzeźnią (ubój przez właściciela lub osobę działającą na odpowiedzialność lub pod nadzorem właściciela). Szkolenie odbędzie się 16 listopada 2018 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160.

Szkolenie będzie obejmowało zakres rozporządzenia Rady 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, rozporządzenia Ministra rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Na podstawie listy obecności potwierdzającej uczestnictwo w szkoleniu Powiatowy Lekarz Weterynarii będzie wystawiał zaświadczenie o odbyciu szkolenia uprawniające do przeprowadzenia uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu pozyskania mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Opłatę skarbową w wysokości 17 zł. za wydanie zaświadczenia należy opłacić w kasie Urzędu Miasta w Łomży lub na konto bankowe Urzędu Miasta w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża w Banku Spółdzielczym w Łomży nr 42 8757 0001 0003 6432 2000 0080.