Komisarz Wyborczy w Łomży postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r. zwołał I sesję Rady Miejskiej w Nowogrodzie, która odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41.

Porządek sesji:

1. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Nowogrodu.

3. Wybór przewodniczącego rady.

4. Wybór wiceprzewodniczącego rady.