W środę 21 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Nowogrodzie zwołana przez Komisarza Wyborczego w Łomży.

Sesję rozpoczął najstarszy wiekiem radny Tadeusz Zawada, który przedstawił porządek obrad, a następnie odczytał treść ślubowania. Po ślubowaniu radnych ślubowanie złożył burmistrz Grzegorz Andrzej Palka.

Radni wybrani na pięcioletnią kadencję 2018-2023 wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. W tajnym głosowaniu przewodniczącym został radny Daniel Cwalina, a wiceprzewodniczącym Łukasz Niksa.