Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Nowogród,

informujemy, że nie został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie wymiany kotłów/pieców do ogrzewania dla indywidualnych użytkowników, w którym wnioski w imieniu Państwa mogłaby składać Gmina.

Jest jednak możliwość aby każdy właściciel budynku złożył indywidualny wniosek do programu "Czyste Powietrze" prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Więcej informacji na stronie http://wfosigw.bialystok.pl/czyste_powietrze.htm

Aby skorzystać z dofinansowania należy zalogować się na stronie http://wfosigw.bialystok.pl/czyste_powietrze.htm

W przypadku trudności pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie pomogą Państwu w logowaniu i wypełnieniu aplikacji.

 

INFORMACJA O PROGRAMIE

 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększa domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wykorzystania do 2029 roku na wymianę/zakup i montaż źródeł ciepła oraz termomodernizację.

Maksymalna kwota dotacji

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów.
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.
Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki.

Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Formy dofinansowania: pożyczka; dotacja

Terminy:

Realizacja programu: lata 2018-2029 r.

Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.

Zakończenie wszystkich prac objętych umowa do: 30.06.2029 r.

 

Załączamy podstawowe dokumenty programu „Czyste powietrze”.

Regulamin naboru Czyste Powietrze

Umowa dotacji - wzór

Umowa pożyczki - wzór

Wymagania techniczne