„Piękna nasza Polska cała” to tytuł międzynarodowego projektu edukacyjnego, w którym uczestniczy Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie.

Wszystkie dzieci włączyły się we wspólne śpiewanie hymnu, uczyły się wierszy, piosenek patriotycznych i wykonywały prace plastyczne. Podsumowaniem tych działań był montaż słowno-muzyczny „Piękna nasza Polska cała” dla rodziców i zaproszonych gości. Dzieci 5 i 6-letnie z pełnym zaangażowaniem prezentowały wiersze, piosenki patriotyczne i układy taneczne. Przedszkolaki śpiewająco udowodniły, że wiedzą co to jest niepodległość, a dziecko „to taki patriota mały… polską zna flagę i polskie godło hymn ojczysty pamięta”. Możemy być  dumni z takich młodych patriotów.

Inscenizację przygotowały – Grażyna Chojnowska i Halina Kurowska