Obecnie funkcjonuje około 26,5 tysiąca Kół Gospodyń Wiejskich powstałych w ramach Kółek Rolniczych (ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników Dz.U. z 1982 roku, Nr32, poz. 217) oraz kilka tysięcy powstałych po 2004 roku jako Stowarzyszenia.

KGW pilnie potrzebują osobowości prawnej. Obecnie nie mają możliwości, by aplikować po dotacje, środki finansowe na bieżącą działalność i rozwój. Częstokroć nawet samorządy nie mogą udzielić/rozliczyć wsparcia finansowego udzielanego KGW.

Po rejestracji koła gospodyń wiejskich zostaną w pełni samorządnymi organizacjami mieszkańców wsi.

Rząd przygotował wsparcie finansowe zarówno dla istniejących jak i nowych kół, które dzięki osobowości prawnej uzyskają niezależność finansową na działalność i rozwój. Na ten cel - do końca roku przeznaczono aż 90 milionów złotych.

Więcej informacji na stronie www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl

 

 

 

 

 

 

List Premiera Mateusza Morawieckiego